Regulamin

1. Firma Dotel dokonuje wyłącznie odpłatnych napraw pogwarancyjnych.
2. W żadnych okolicznościach firma DOTEL. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte urządzenia, utratę danych z telefonu, karty SIM oraz karty pamięci pozostawione w telefonach.
3. Naprawy dokonywane są według aktualnego cennika dostępnego w siedzibie firmy lub na podstawie indywidualnej wyceny.
4. Serwis nie udziela gwarancji na urządzenia po ingerencji cieczy.
5. Telefony po ingerencji cieczy są traktowane jako niestabilne i serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, że stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu.
6. W przypadku urządzeń uszkodzonych w sposób mechaniczny gwarancja udzielana jest wyłącznie na wymienione elementy.
7. Gwarancja udzielana jest na okres 90 dni i obejmuje wyłącznie wymienione elementy.
8. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do serwisu we własnym zakresie.
9. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. oraz art. 60 k.c. serwis DOTEL. potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
10. Telefon zastępczy na czas naprawy, przysługuję tylko klientom, którzy osobiście dostarczają urządzenie do serwisu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naprawy oraz powiadomienia o jej zakończeniu i możliwości odbioru.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem serwisu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOTEL z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 29 lok. 10, 20-601 Lublin , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności portalu www.telstore.pl, w celu świadczenia usług przez DOTEL z siedzibą w Lublinie i/lub marketingu bezpośredniego produktów i usług DOTEL z siedzibą w Lublinie.
Wyrażam zgodę, na przesyłanie do mnie informacji handlowej i/lub marketingowej przez DOTEL z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 29 lok. 10, 20-601 Lublin, elektronicznie na podany przeze mnie adres e-mail

Adres

TELSTORE

ul. T. Zana 29/10 - wejscie w bramie naprzeciwko wjazdu na parking Media Markt
20 – 061 Lublin
Sklep tel: 535 20 20 20
Serwis tel: 796 50 46
telstore@wp.pl

Social Media

Jesteśmy tu