Telefonów

Zamiast wyrzucać swój stary telefon komórkowy znacznie lepiej będzie, jeżeli oddasz go do utylizacji. Tym samym pozwolisz aby poszczególne elementy składowe telefonu zostały odzyskane. Pozwoli to ograniczyć koszt produkcji nowych telefonów a także wydobycie surowców potrzebnych do jego budowy.Wyrzucanie zużytego sprzętu elektronicznego jest przestępstwem, istnieją odpowiednie przepisy regulujące kwestię recyklingu oraz utylizacji starego sprzętu elektronicznego.