Komputerów

Zamiast wyrzucać swój stary komputer bądź jego części, znacznie lepiej będzie, jeżeli oddasz go do utylizacji. Tym samym pozwolisz aby poszczególne elementy składowe komputera zostały odzyskane. Pozwoli to ograniczyć koszt produkcji nowych części komputerowych a także wydobycie surowców potrzebnych do ich budowy. Wyrzucanie zużytego sprzętu elektronicznego jest przestępstwem, istnieją odpowiednie przepisy regulujące kwestię recyklingu oraz utylizacji starego sprzętu elektronicznego.